Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich

 


Serwis: RulegoSerwis służy do wieloatrybutowych anotacji genowych.

Adres serwisu.


Dodano przez: Andrzej Polański

AspectAnalyzerSerwis opracowany w ramach projektu GeCONiI służący do analizy danych z wykorzystaniem algorytmów bi-klasteryzacji.

Adres serwisu.


Dodano przez: Joanna Żyła

Serwis: BWtrSerwis służy do automatycznego poszukiwania powtórzeń tandemowych z wykorzystaniem transformacji Burrowsa-Wheelera.

Adres serwisu.


Dodano przez: Franciszek Binczyk

Divisive ik-means algorithm for MALDI IMSMatlab library for automated segmentation of MALDI IMS data


Dodano przez: Joanna Polanska

Pliki:
divisive_ik-means_for_MALDI_IMS

GaMRedJest to narzędzie służące do filtracji cech w wysokoprzepustowych danych biologicznych, których poziomy koncentracji znajdują się poniżej granicy poziomu szumu. W aplikacji zaimplementowano adaptacyjne metody estymacji poziomu szumu oparte na mieszaninach rozkładów normalnych i metodzie k-średnich. Program może być użyty m.in. do filtracji danych mikromacierzowych, RNA-seq czy qRT-PCR.
Autorzy: Jaksik R, Marczyk M, Polanski A, Polanska J.


Dodano przez: Michał Marczyk

Pliki:
Pobierz 1