Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich

Projekt GeCONiI powstał w następujących celach:

 • Zwiększenie liczby zaawansowanych projektów badawczych realizowanych przez Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury informatycznej.
 • Zwiększenie liczby projektów badawczych realizowanych we współpracy międzynarodowej.
 • Poprawa jakości badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie infrastruktury informatycznej.
 • Wzrost atrakcyjności oferty usług świadczonych przez Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na rzecz przedsiębiorstw, szkół wyższych oraz jednostek naukowych.
 • Podniesienie rangi i konkurencyjności Politechniki Śląskiej w sektorze badawczo-rozwojowym.
 • Wypełnienie luki występującej pomiędzy podażą a popytem na usługi badawczo-rozwojowe w zakresie nauk informatycznych oraz automatyki i elektroniki.
 • Zapewnienie polskim przedsiębiorstwom dostępu do najwyższej jakości usług badawczych.
 • Stworzenie warunków dla rozwoju proinnowacyjnej współpracy między nauką a biznesem, skutkujące wzrostem liczby zgłaszanych patentów oraz realizowanych wdrożeń.

Planowanymi efektami naszej pracy są:

 • Poprawa warunków do rozwoju innowacyjnej działalności naukowej i gospodarczej w zakresie automatyki, elektroniki i informatyki (na terenie województwa śląskiego i całego kraju).
 • Ograniczenie barier dotyczących wdrażania innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i organizacyjnych.
 • Poprawa kompetencji kadry B+R oraz pracowników przedsiębiorstw.
 • Zwiększenie liczby realizowanych projektów badawczych, rozwojowych i celowych.
 • Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji utworzonej specjalistycznej infrastruktury informatycznej.