Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich

Rok:   2016   2015   2014   

1. Likus W, Siemianowicz W, Bieńk K, Pakuła M, Pathak K, Dutta C, Wang Q, Shojaei S, Assaraf YG, Ghavami Saeid, Cieślar-Pobuda Artur and Łos Marek. Could drugs inhibiting the mevalonate pathway also target cancer stem cells?, 2016. DRUG RESISTANCE UPDATES, vol. 25, pp. 13-25
2. Deorowicz Sebastian, Grabowski Szymon, Ochoa Idoia, Mikel Hernaez and Tsachy Weissman. Comment on: ‘ERGC: an efficient referential genome compression algorithm’, 2016. BIOINFORMATICS, vol. 32, no. 7, pp. 1115-1117
3. Łęski Jacek. Fuzzy c-ordered-means clustering, 2016. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 2016, no. 286, pp. 114-133
4. Frątczak Michał, Nowak Paweł, Czeczot Jacek and Metzger Mieczysław. Simplified dynamical input–output modeling of plate heat exchangers-case study, 2016. APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol. 2016, no. 98, pp. 880-893
5. Stebel Krzysztof and Metzger Mieczysław. Distributed parameter model for pH process including distributed continuous and discrete reactant feed, 2016. COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING, vol. 2012, no. 38, pp. 82– 93
6. Babiarz Artur, Czornik Adam and Niezabitowski Michał. Output controllability of the discrete-time linear switched systems, 2016. NONLINEAR ANALYSIS: HYBRID SYSTEMS, vol. 21, pp. 1-10
7. Rymarski Zbigniew and Bernacki Krzysztof. Different approaches to modelling single-phase voltage source inverters for uninterruptible power supply systems, 2016. IET POWER ELECTRONICS
8. Maliński Łukasz and Smołka Bogdan. Fast averaging peer group filter for the impulsive noise removal in color images, 2016. JOURNAL OF REAL-TIME IMAGE PROCESSING, vol. 11, no. 3, pp. 427-444
9. Klamka Jerzy, Babiarz Artur and Niezabitowski Michał. Banach fixed-point theorem in semilinear controllability problems – a survey, 2016. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES, vol. 64, no. 1, pp. 21-35
10. Babiarz Artur, Klamka Jerzy and Niezabitowski Michał. Schauder's fixed-point theorem in approximate controllability problems, 2016. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, vol. 26, no. 2
11. Kotas Marian, Łęski Jacek and Wróbel Janusz. Sequential Separation Of Twin Pregnacy Electrocardiograms, 2016. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES, vol. 2016, no. 1, pp. 1-10
12. Bismor Dariusz, Czyż Krzysztof and Ogonowski Zbigniew. Review and Comparison of Variable Step-Size LMS Algorithms, 2016. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACOUSTICS AND VIBRATION, vol. 2016, no. 1, pp. 40-55
13. Bal Artur, Kordecki Andrzej, Palus Henryk and Frąckiewicz Mariusz. Porównanie dokładności reprodukcji barw dla wybranych systemów kalibracji kolorymetrycznej monitorów LCD, 2016. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, vol. 2016, no. 04, pp. 59-67
14. Mazurek Paweł, Bernacki Krzysztof and Noga Artur. Poziomy emisji elektromagnetycznej wysokich częstotliwości w środowisku zurbanizowanym, 2016. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, vol. 92, no. 1, pp. 9-12
15. Kurczyk Sebastian and Pawełczyk Marek. Active Casing Controlled with a Partial-Update Neural Network, 2016. SOLID STATE PHENOMENA, vol. 248, pp. 11-18
16. Wrona Stanisław and Pawełczyk Marek. Employment of Double-Panel Casing for Active Reduction of Device Noise, 2016. SOLID STATE PHENOMENA, vol. 248, pp. 27-34
17. Mazur Krzysztof and Pawełczyk Marek. Virtual Microphone Control for an Active Noise-Cancelling Casing, 2016. SOLID STATE PHENOMENA, vol. 2016, no. 248, pp. 57-68
18. Kwiatkowski Grzegorz and Jastrząb Tomasz. A survey of wordnets' applications to sentiment analysis and related problems, 2016. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki Techniczne i Inżynieryjne, ISBN: 978-8-3653-6234-6, pp. 54-60
19. Kwiatkowski Grzegorz and Jastrząb Tomasz. An experimental comparison of Polish wordnets in the context of emotions analysis, 2016. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki Techniczne i Inżynieryjne, ISBN: 978-8-3653-6234-6, pp. 60-66
20. Bismor Dariusz. Badania symulacyjne algorytmu LSM z aktualizacją jednej wagi w zastosowaniu do aktywnego sterowania hałasem, 2016. 62 Otwarte Seminarium z Akustyki (OSA), 07/09/2015-11/09/2015. Progress of Acoustics, ISBN: 978-8-3921-6636-8, pp. 665-676
21. Michalak Marcin, Sikora Beata and Sobczyk Jurand. Diagnostic Model for Longwall Conveyor Engines, 2016. 4th International Conference on Man–Machine Interactions (ICMMI 2015), 06/10/2015-09/10/2015, Kocierz Pass. Man-Machine Interactions 4, ISBN: 978-3-3192-3436-6, pp. 437-448
22. Bal Artur, Kordecki Andrzej, Palus Henryk and Frąckiewicz Mariusz. Evaluating of selected systems for colorimetric calibration of LCD monitors, 2016. Man–Machine Interactions 4, ISBN: 978-3-3192-3437-3, pp. 329-339
23. Kordecki Andrzej, Palus Henryk and Bal Artur. Fast vignetting reduction method for digital still camera, 2016. Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2015 20th International Conference on, ISBN: 978-1-4799-8700-9, pp. 1145-1150
24. Babiarz Artur. On control of human arm switched dynamics, 2016. International Conference on Man-Machine Interactions, 06/10/2015-09/10/2015. Man-Machine Interactions 4, ISBN: 978-3-3192-3436-6, pp. 151–160
25. Jastrząb Tomasz, Czech Zbigniew and Wieczorek Wojciech. Parallel Induction of Nondeterministic Finite Automata, 2016. 11th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM), 06/09/2015-09/09/2015, Kraków, POLAND. Parallel Processing and Applied Mathematics, ISBN: 978-3-3193-2149-3, pp. 1-10
26. Bal Artur. The fast method of creating high dynamic range image for fluorescent microscopy applications, 2016. Computational Vision and Medical image Processing V, ISBN: 978-1-1380-2926-2, pp. 41-47
27. Bal Artur and Student Sebastian. Wybrane problemy metrologiczne w badaniach z zakresu biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, 2016. Prace Komisji Naukowych, ISBN: 978-8-3886-5755-9, pp. 479-482
28. Łabaj Wojciech, Papież Anna, Polański Andrzej and Polańska Joanna. Algorithm for detection and correction for batch effects in large DNA microarray datasets, 2016. XIX Gliwickie Spotkania Naukowe (GSN), 20/11/2015-21/11/2015, Gliwice.
29. Metzger Mieczysław, Nocoń Witold and Węgrzyn Anna. Cooperative Operating Control for Stimulation of Simultaneously Cultivated Bioprocesses, 2016. 12th International Conference on Cooperative Design, Visualization, and Engineering (CDVE), 20/09/2015-23/09/2015, Mallorca, Spain, pp. 185-192
30. Adamus Agnieszka, Bensz Wojciech, Jarosz Aldona, Kołoczek Aleksandra, Student Sebastian, Iwanaszko Marta and Skonieczna Magdalena. Dyes dependent quantitative RT-PCR assay of gene expression in cancer cells., 2016. 15th Gliwice Scientific Meetings (GSN), 18/11/2011-19/11/2011, Gliwice.
31. Adamus Agnieszka, Bensz Wojciech, Jarosz Aldona, Kołoczek Aleksandra, Student Sebastian, Cieślar-Pobuda Artur, Bułdak Rafał and Skonieczna Magdalena. Gene expression in irradiated K562 cancer cells., 2016. TBA. TBA, vol. 2011, no. vol. 58, suppl. 2, pp. 242
32. Myszor Dariusz. Influence of introduction of mitosis-like processes into mathematical-simulation model of protocells in RNA world., 2016. Man-machine interactions 4. 4th International Conference on Man-Machine Interactions (ICMMI 2015), 06/10/2015-09/10/2015, Kocierz, pp. 259-268
33. Krauze Piotr and Paweł Kielan. LMS based filtering of engine induced disturbances in a vehicle vibration measurement system, 2016. Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki. PPEEm 2012, 11/12/2012-13/12/2012, Gliwice, Polska, pp. 74-79
34. Krauze Piotr. Modelowanie i identyfikacja dla układu zawieszenia pojazdu, 2016. 51. Sympozjon, Modelowanie w mechanice, 25/03/2012-29/03/2012, Ustroń, Polska, pp. 89
35. Student Sebastian, Pieter Justyna and Fujarewicz Krzysztof. Multiclass Classification Problem of Large-Scale Biomedical Meta-Data, 2016. Procedia Technology, vol. 22, pp. 938-945
36. Kurczyk Sebastian and Pawełczyk Marek. Nonlinear structural acoustic control with shunt circuit governed by a soft-computing algorithm, 2016. XVII Międzynarodowej Konferencji Zwalczania Hałasu Noise Control 2016 (Noise Control 2016), 22/05/2016-25/05/2016, Gniewno, Poland.
37. Krauze Piotr. Porównanie algorytmów z grupy Skyhook w sterowaniu układem zawieszenia pojazdu z tłumikami magnetoreologicznymi, 2016. Krakowskie Sympozjum Naukowo-Techniczne (KraSyNT), 28/09/2015-28/09/2015, Kraków/Wieliczka, pp. 13-14
38. Korfanty Joanna, Naumowicz Anna, Toma Agnieszka, Polańska Joanna, Wydra Natalia and Widłak Wiesława. Regulacja apoptozy indukowanej stresem termicznym – badania post-genomiczne, 2016. II Śląskie Spotkania Naukowe (II SSN), 15/05/2015-17/05/2015, Ustroń.
39. Kurczyk Sebastian and Pawełczyk Marek. STRUCTURAL NOISE CONTROL USING A SHUNT CIRCUIT WITH SINGLE PIEZOELECTRIC TRANSDUCER AND FUZZY ALGORITHM, 2016. 23rd International Congress on Sound & Vibration (ICSV23), 10/07/2016-14/07/2016, Athens, Greece.
40. Łos Marek, Jangamreddy Jaganmohan Reddy, Ghavami Saeid and Cieślar-Pobuda Artur. Salinomycin – experimental drug with preferred toxicity towards cancer stem cells, the role of autophagy in salinomycin toxicity, 2016. XVII Gliwice Scientific Meetings (GSN 2013), 15/11/2013-16/11/2013, Gliwice, Poland, pp. 46
41. Tobiasz Joanna and Papież Anna. The application of the microarray analysis methods in search of candidate gene signatures of radiosensitivity, 2016. XIX Gliwice Scientific Meetings (GSN), 20/11/2015-21/11/2015, Gliwice.