Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich

Kierownik pracowni:
 
Prof. dr hab. inż Adam Czornik
 

Pracownia zajmuje się opracowaniem i implementacją niestandardowych algorytmów sterowania. Jednym z podstawowych narzędzi którymi się posługujemy jest technika oparta na wykładnikach charakterystycznych (Lapunowa, Bohla i innych). Wykładniki te opisują różne własności dynamiczne, a opracowywane algorytmy sterowania lokują wykładniki w taki sposób, aby osiągnąć pożądane własności dynamiczne obiektu sterowania. Jest to daleko idące rozwinięcie, znanej z klasycznej teorii sterowania, metody lokowania biegunów. Metoda ta jest niezwykle efektywna ale wymaga dużych mocy obliczeniowych do wyznaczenia parametrów regulatora. Obliczenia takie są obecnie możliwe dzięki powstałej w ramach projektu infrastrukturze informatycznej.   

Fig7