Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich

kierownik pracowni:

dr hab. inż. Krzysztof Cyran, Prof. Pol. Śl.

 

Pracownia Symulacji Lotu jest częścią Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów. Wyposażenie pracowni obejmuje:

  • Profesjonalny symulator lotu klasy FNPT II (Flight Navigation Procedures Trainer) odwzorowujący samolot typu Cessna 172RG;
  • Stanowisko rozszerzające, wyposażone w trójwymiarowy monitor oraz stację roboczą z zainstalowanym pakietem do symulacji lotów i silnikiem do tworzenia trójwymiarowych aplikacji - Quazar 3D;
  • Zestaw licencji oprogramowania Lockheed Martin Prepar3D oraz narzędzi wspomagających tworzenie symulatorów lotu, badanie modeli dynamiki lotu oraz rozwijanie metod wizualizacji 3D.

image1 image2

 

Sprzęt zainstalowany w Pracowni Symulacji Lotów posiada pełną dokumentację techniczną ze szczegółowym opisem protokołów wykorzystywanych do komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami sprzętowymi i programistycznymi. Pozwala to na dowolne modyfikowanie funkcjonalności poszczególnych systemów oraz prowadzenie prac badawczych. Podstawowy symulator posiada kokpit Cessny 172RG, jednakże dzięki zainstalowanym komponentom programistycznym oraz dokumentacji, istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji i prowadzenia badań nad modelami aerodynamicznymi innych typów samolotów. Dzięki wykorzystaniu technologii szklanego kokpitu istnieje możliwość łatwej modyfikacji typu symulowanego układu zegarów i wskaźników. Istotną cechą symulatora jest możliwość szybkiego powrotu do pierwotnej konfiguracji, w przypadku wprowadzenia modyfikacji programistycznych, które uniemożliwiają prawidłową działalność sprzętu. Możliwość ta jest szczególnie istotna w przypadku prowadzenia badań naukowych, ponieważ w wielu przypadkach będą one prowadzić do powstania błędnych konfiguracji. Prosta procedura przywracania funkcjonalności urządzenia w istotnym stopniu ułatwia prowadzenie eksperymentów i wprowadzanie modyfikacji.

 

image3

 

Symulatory zazwyczaj tworzone są w celu treningu pilotów, natomiast możliwości prowadzania badań naukowych i wprowadzanie własnych poprawek nie są uwzględniane przez dostawców. Dlatego też te nietypowe możliwości, które są rzadko spotykane w przypadku sprzętu tej klasy, sprawiają iż Pracownia Symulacji Lotu w istotny sposób rozszerza możliwości oferowane przez Laboratorium Wirtualnego Latania, zlokalizowane na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Laboratorium Wirtualnego Latania, którego powstanie także zostało współfinansowane przez fundusze unijne, jest wyposażone w 14 symulatorów lotu: 4 profesjonalne symulatory klasy FNPT II oraz 10 urządzeń typu BDT (Basic Training Devices). Co więcej dwa symulatory (samolotu oraz helikoptera) zamontowane są w przyczepach, dzięki czemu można wykorzystywać je poza terenem wydziału. Symulatory z LWL zostały wykorzystane w wielu projektach w tym z 7 Programu Ramowego (SHERPA, HEDGE NEXT, EGALITE). Doświadczenie zdobyte w tych projektach pozwoliło na uzyskanie certyfikacji jednego z symulatorów w LWL oraz doprowadziło do powstania koncepcji Pracowni Symulacji Lotu z otwartą architekturą symulatora, umożliwiającej wprowadzanie modyfikacji, w efekcie ułatwiającą proces prowadzenia badań naukowych.

 

image4

 

Powołanie Pracowni Symulacji Lotu, pozwoliło na rozszerzenie potencjału badawczego grupy prowadzonej przez kierownika Laboratorium Wirtualnego Latania prof. K. A. Cyrana. Co więcej dodatkowa infrastruktura badawcza pozytywnie wpływa na atrakcyjność wydziału w kontekście członkostwa w różnorakich konsorcjach, w szczególności w programach H2020 w ramach ICT.