Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich

W ostatnich latach promienny efekt sąsiedztwa, w j. ang. określany mianem radiation-induced bystander effect (RIBE, BE) budzi znaczne zainteresowanie ze względu na potencjalne konsekwencje dla radioterapii. Efekt sąsiedztwa ujawnia się w postaci różnego typu uszkodzeń i zmian biologicznych w komórkach nienapromieniowanych, indukowanych przez sygnały molekularne wysyłane przez sąsiadujące z nimi komórki napromieniowane. 

Przedmiotem ekspertyzy jest rozwinięcie metodologii zastosowania danych z systemów przechwytywania ruchów w grach poważnych. Sprzętowo zastosowania wspierane są przez systemy czujników dzielące się ogólnie na dwie grupy, systemy markerowe i systemy czujnikowe. Systemy markerowe charakteryzują się większą dokładnością pomiarową lecz ich wadą jest konieczność instalacji w zamkniętych laboratoriach.

Typowe obrazy mikroskopii fluorescencyjnej zawierają znaczne ilości szumu, przy czym zależność pomiędzy szumem a zanieczyszczonym nim fragmentem obrazu jest bardziej złożona i istotnie różna niż ma to miejsce w przypadku tzw. obrazów naturalnych. Obrazy naturalne to obrazy pozyskiwane za pomocą amatorskich i profesjonalnych urządzeń akwizycji, takich jak skanery czy cyfrowe aparaty fotograficzne, ze scen dostępnych dla nieuzbrojonego oka ludzkiego.

Problematyka związana z analizą poprawnego działania układów regulacji jest bardzo istotna we współczesnym przemyśle ze względu na jakość produktu i koszty wytwarzania. Wiele pętli regulacji działa niepoprawnie najczęściej z powodu jednej z dwóch przyczyn. Pierwszą przyczyną są problemy z urządzeniami pomiarowymi lub wykonawczymi, drugą przyczyną są nieprawidłowo dobrane parametry strojenia.

Detekcja skóry w obrazach cyfrowych oraz jej poprawna segmentacja stanowi aktywny obszar badawczy i znajduje zastosowanie w wielu zagadnieniach komputerowej wizji dotyczących rozpoznawania gestów, filtracji treści, klasyfikacji obrazów, kompresji i wielu innych. Podstawą działania istniejących w tym zakresie rozwiązań jest modelowanie barwy ludzkiej skóry, a następnie stosowanie przygotowanego modelu do klasyfikacji poszczególnych pikseli obrazu lub określenia prawdopodobieństwa, że przedstawiają one skórę.